Péče o kvalitu

Potvrzujeme tímto, že kvalita výrobků vyráběných TRIGA partners s.r.o. byla posouzena a že odpovídá platným evropským normám a požadavkům na kvalitu.

Následující informace dokumentují, že výrobky TRIGA partners s.r.o. splňují tyto požadavky:

Povrchová úprava kovových částí

Vlastnosti práškových barev jsou testovány dle DIN 53151, ASTM d 3363-92, ASTM d 2794-93, ISO 1519, ISO 2815, ASTM B 117-94, ASTM 9870.
Povrchová vrstva práškových barev >40µm.
Díly z poz. plechu dle EN 10142-1.0350 Z 275-N-A-C s povrchovou vrstvou 270 g/m2.
Testování tloušťky vrstvy bylo provedeno v souladu s normou DIN EN ISO 1463: 1994.

Pevnost lepených spojů
Zkoušky pevnosti byly provedeny při běžné provozní teplotě výrobků (18-26°C), a to metodou zkoušky trhu při následující testované zátěži:
pevnost spoje rám/zrcadlo – 100N postupně ve čtyřech montážních bodech po obvodu zrcadla, testováno pro celkovou zátěž 400N na výrobek
pevnost spoje pant/zrcadlo – 100N na každém pantu
pevnost spoje police/zrcadlo – 500N na 50cm délky police
Vyhodnocena byla celková přilnavost a vizuální vzhled po provedeném testu. Výrobky byly po ukončení testu bezchybné a beze změny. Systém drží pevně na podkladu i mezi jednotlivými povrchovými vrstvami.

Odolnost zrcadla proti korozi

Testována je odolnost proti čisticím prostředkům s obsahem kyseliny octové, odolnost proti lepidlům a těsnícím materiály s obsahem acetátu (silikon). Jedná se o kombinovanou zkoušku:
CUPRO ACETIC SALT SPRAY - CASS Test dle DIN EN ISO 9227
WATER VAPOR KK Test dle DIN EN ISO 9227
NEUTRAL SALT SPRAY BSN Test dle DIN EN ISO 9227.
Materiály použité pro výrobky TRIGA partners s.r.o. splňují všechny požadavky na odolnost proti korozi a mechanickou odolnost dle DIN 1238 (EN 1036).

Za TRIGA partners s.r.o.:

Ing.Petr Ješina, jednatel – leden 2010
e-mail: heslo: Zapomenuté heslo
Registrace